تبلیغات
سلام - سوالات متداول

سوالات متداول

سه شنبه 29 آبان 1386 , توسط محسن محسن
سوالات  متداول

 

 1. آیا بلافاصله بعد از تماس مشکوک باید آزمایش اچ. آی. وی. را انجام داد؟
بعد از تماس مشکوک معمولاً در اغلب کشورها دو بار انجام تست با فاصله زمانی بین حداقل 2 هفته تا 6 ماه توصیه شده است.

در اروپا و آمریکای شمالی: دفعه اول دوهفته بعد از تماس جنسی مشکوک توصیه می شود. اولین آزمایش اچ. آی. وی. به روش تست ( HIV-PCR ) انجام می شود که دو هفته بعد از ورود ویروس قادر به جستجو و ردیابی مستقیم ویروس در خون می باشد. اطمینان به این تست تنها 95 درصد است. بنابراین برای دفعه دوم 12 هفته بعد یک تست ( HIV-ELISA ) نیز توصیه می شود که میزان پادتن ( آنتی بادی) ها یی که خون شخص آلوده برعلیه ویروس اچ. آی. وی. تولید کرده است را اندازه گیری می کند.

در ایران: دفعه اول بین 8 تا 12 هفته بعد توصیه می شود. معمولاً تست ( HIV-ELISA ) در ایران انجام می گیرد که استاندارد جهانی در بیمارستان ها و مراکز بانک خون می باشد. به دلیل اینکه سرعت و میزان تولید آنتی بادی در بدن اشخاص ممکن است متفاوت باشد 6 ماه بعد تکرار آن توصیه می شود.

 

2. کجا می توان برای انجام یک آزمایش اچ. آی. وی مراجعه کرد؟

·       در ایران به درمانگاه های مثلثی و مراکز انتقال خون مراجعه شود.
در بیشتر این مراکز آزمایش و مشاوره بصورت مجانی و ناشناس (محفوظ نگاه داشتن نام و دریافت یک شماره کد) انجام می شود.
آدرس های بسیاری از این مراکز را می توانید از همین سایت، بخش جستجوی "مراکز ایدز در ایران" دریافت کنید.

در اروپا و آمریکای شمالی به پزشک خانواده خود مراجعه کرده و درخواست تست اچ. آی. وی. کنید. در صورتی که پزشک شما را به آزمایشگاه فرستاده باشد، در تمامی آزمایشگاه ها، این تست انجام می گیرد.

ضمناً دربسیاری از کشورها – به طور مثال اتریش – مراکز امداد ایدز نیز وجود دارد که شما می توانید با محفوظ نگاه داشتن نام خود و به صورت ناشناس برای انجام این تست مراجعه کنید.

 

3. درصورت انجام "چک آپ" و آزمایش های صحت مزاج ، آیا آزمایش اچ. آی. وی. نیز انجام
       می گیرد؟

آزمایش ایدز به جز در موارد خاص، جزو آزمایشات روتین پزشکی (جهت چک آپ) نمی باشد! بنابر این باید دقیقاً نام آزمایش اچ. آی. وی. (HIV test) در برگه ذکر شود تا آزمایشگاه آن را انجام بدهد. پس در صورتی که تمایل به انجام آرمایش ایدز دارید باید دقیقاً قضیه را با پزشک خود در میان بگذارید.

 

4. درصورت اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران، آیا آزمایش اچ. آی. وی. روی آن انجام می گیرد؟
       آیا نتیجه آن قابل استفاده و معتبر است؟

بله و نتیجه آن معتبر است.
در سازمان انتقال خون ایران، آزمایش (
HIV-ELISA) و (WESTERN BLOT) بر روی خون انجام می شود. البته باید به خاطر داشت که آزمایش (HIV-ELISA) حساسیت و دقت 100% ندارد. درصد دقت تست (HIV-ELISA) در حدود 97.5% است که البته بستگی به روش آزمایش و همین طور شرکت سازمانده کیت متفاوت می باشد. این به آن معنی است که این تست تنها 97.5% از مبتلایان را شناسایی می کند، به عبارت دیگر اگر شخصی مبتلا باشد 97.5% احتمال دارد که تست مثبت باشد. دقت تست در حدود 98.5% است که با خصوصیت کیت و کیت فرق می کند وآن به این معنی می باشد که اگر شخصی مثبت گزارش شود 1.5% احتمال دارد که واقعاً مبتلا نباشد. که به آن فاصله "فالس پوزتیو" و یا "مثبت کاذب" می گویند.
در هر صورت شخصی که جواب آزمایش (
HIV-ELISA) مثبت دارد لازم است که با روش (WESTERN BLOT) نیز مجدداً چک شود که روش دقیق تری است.
آزمایشگاه ها معمولاً قبل از اعلام نتیجه این کار را انجام می دهند. بنابراین جوابی که بیمار گرفته است در صورتی که مثبت باشد قابل اطمینان است چون چندبار کنترل می شود

 

       5. درصورت آزمایش اچ. آی. وی. در سازمان انتقال خون ایران، آیا نتیجه آن قابل استفاده و معتبر است

بله نتیجه آن معتبر است. برای توضیح بیشتر به جواب سوال 4 مراجعه شود.

 

6. درصورت خود ارضایی (زن و یا مرد)، آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های
        مقاربتی وجود دارد؟

شما از طریق خود ارضایی به ویروس اچ. آی. وی. آلوده نخواهید شد. – هیچ کدام از کارهایی که شما تنها با خودتان انجام می دهید باعث دریافت ویروس اچ. آی. وی. نخواهد شد.– اچ. آی. وی. تنها در صورتی انتقال خواهد یافت که دو نفر دارای ارتباطی باشند که به تماس خونی آنان منجر شود، (رابطه جنسی – استفاده از سرنگ مشترک و...) و یکی ازآن دونفر، قبلاً به ویروس اچ. آی. وی. آلوده شده باشد.

 

7. درصورت بوسیدن شخصی و معاشقه داشتن، آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. و دیگربیماری های
       مقاربتی وجود دارد؟

·       رو بوسی و بوسیدن عادی باعث انتقال ویروس نمی شود و اگر منظور از معاشقه بوسیدن عمیق و رابطه دهان به دهان باشد در صورتی که زخمی در دهان یا روی لثه یا لب ها وجود داشته باشد، خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. وجود دارد که البته میزان خطر پایین است و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد.

در مورد بوسیدن عمیق به شکلی که زبان وارد دهان شود، ظاهراً خطر ابتلاء وجود دارد ولی آمار مستندی موجود نیست.

 

       8. درصورت داشتن تماس جنسی دهانی با واژن، پنیس و مقعد، آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی.
       و دیگر بیماری های مقاربتی وجود دارد؟

برای دریافت پاسخ این سوال بخش "خطر انتقال ویروس در تماس جنسی دهانی " را در همین سایت مطالعه نمایید.

 

       9. در صورت عدم دخول پنیس (مرد با زن – مرد با مرد) و تنها تماس سطحی با واژن و یا مقعد
       (مالش)، آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های مقاربتی وجود دارد؟

تماس ترشحات جنسی با پوسته سالم (حتی پوسته واژن و یا مقعد) باعث انتقال ویروس اچ. آی. وی. نمی شود.

 

       10. در صورت دخول پنیس و عدم تخلیه شدن اسپرم (مرد با زن – مرد با مرد)، آیا خطر انتقال
        ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های مقاربتی وجود دارد؟

·       در چنین وضعیتی مطمئناً خطر آلودگی به ویروس اچ. آی. وی. وجود دارد. به دلیل اینکه ویروس نه فقط از طریق اسپرم (منی) بلکه همچنین بوسیله ترشحات قبل از انزال نیز انتقال پیدا می کند. (اگر چه خطر کمتر است.)

ارتباط مرد با مرد (آنال) در چنین وضعیتی ویروس می تواند از مخاط مقعد عبور کند. حتی اگر پوست آسیب ندیده باشد و زخمی در آن نباشد. در تماس جنسی مقعدی بایستی توجه داشته باشید که احتمال زخم شدن و انتقال مستقیم از طریق خون نیز وجود دارد. که میزان احتمال خطر انتقال ویروس را بیشتر می کند.

ارتباط مرد با زن (واژینال) در چنین وضعیتی ویروس می تواند از دیواره واژن عبور کند. حتی اگر پوست آسیب ندیده باشد و زخمی در آن نباشد. در تماس جنسی واژینال بایستی توجه داشته باشید که در دوران عادت ماهیانه، خطر انتقال مستقیم از طریق خون نیز وجود دارد. که میزان احتمال خطر انتقال ویروس را بیشتر می کند.

 

       11. در صورت استفاده از کاندوم درارتباط جنسی با شخص آلوده (مرد با زن – مرد با مرد)،
       آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های مقاربتی همچنان وجود دارد؟

·       در صورتی که کاندوم سالم باشد و ترشحات جنسی از آن خارج نشود احتمال انتقال صفر است. – البته همیشه باید به خاطر داشت که همخوابگی با شخص آلوده احتمال خطر انتقال را دارد.

در ارتباط جنسی با افرادی که اطمینان کامل نسبت به سلامتی آنها ندارید، استفاده صحیح از کاندوم اکیداً توصیه می شود.

بخش نکات مهم در مورد استفاده از کاندوم و همچنین چگونگی استفاده از کاندوم مردانه را در همین سایت به دقت مطالعه نمایید.

 

12. در صورت عدم استفاده از کاندوم در ارتباط جنسی با شخص آلوده (مرد با زن – مرد با مرد)،
       آیا احتمال آلوده شدن در اولین ارتباط نیز وجود دارد؟

بله، حتی در اولین ارتباط این شانس در حدود 0.9% از زن به مرد و در حدود 1.1% از مرد به زن وجود دارد.

 

13. در صورت پاره شدن کاندوم در زمان انجام ارتباط جنسی (مرد با زن – مرد با مرد)،
       آیا خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های مقاربتی همچنان وجود دارد؟

بله وجود دارد. برای دریافت پاسخ دقیق تر به سوال 11 و 12 مراجعه شود.

 

14. در صورت ارتباط جنسی با اشخاص خود فروش ، میزان خطر آلوده شدن به ویروس اچ. آی. وی.
       و بیماری های مقاربتی به چه میزان است؟

·       به طور طبیعی میزان درصد خطرانتقال بیماری های مقاربتی و ویروس اچ. آی. وی. در بین این گروه (برای هر دو، شخص مشتری و شخص خود فروش) به دلیل داشتن شرکای جنسی متعدد و عدم آشنایی هر کدام از آنها با سابقه خونی شریک جنسی و همچنین سابقه شرکای جنسی قبلی وی، بسیار بالا می باشد. متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد که میزان خطر را به شکل دقیق تعریف و مشخص نماید.

فاکتور بسیار مهم در این مورد کنترل می باشد.

در صورتی که شما در کشوری هستید که این کار شکلی قانونی دارد، (مانند بعضی کشورهای اروپایی) و شما با اشخاص دارای شناسنامه بهداشتی به شیوه " ارتباط جنسی مطمئن تر " رابطه برقرار می کنید، میزان خطری که متوجه شما می باشد به آن شدت و میزان بالایی نیست که در شیوه های به اصطلاح زیرزمینی و مخفی وجود دارد، دلیل آن کنترل بهداشتی این افراد به شکل منظم می باشد.

به عنوان نمونه در ایران، در صورت برقراری تماس جنسی بین این افراد (شخص مشتری و شخص خود فروش)، میزان درصد خطری که متوجه این گروه است، بسیار بالا می باشد. از دلایل بسیار مهم آن می توان به سه مشکل مهم موجود در بین افرادی که به این کار به عنوان شغل روی آورده اند، اشاره کرد:

1.    عدم دسترسی به سرویس های بهداشتی کافی ومناسب،

2.    عدم کنترل بهداشتی وانجام معاینات منظم سلامتی،

عدم انجام آزمایش های اجباری سلامتی در طی دوره های زمانی منظم.

 

15. در صورت ارتباط جنسی با شخص آلوده (مرد با زن – مرد با مرد)، احتمال آلوده شدن کدام یک
       بیشتر است؟

·       همواره خطر انتقال ویروس اچ. آی. وی. در مورد مردان همجنسگرا
(
Homosexual) بالاتر و در حدود تقریباً دو برابر مردان غیر همجنسگرا
(
Heterosexual) است.
خطر دریافت ویروس در بین مردان همجنسگرا در فرد مفعول بیشتر است.

میزان درصد انتقال آلودگی از مرد به زن در حدود 1.1% می باشد.

میزان درصد انتقال آلودگی از زن به مرد در حدود 0.9% می باشد

 

16. در صورت فاعل بودن در ارتباط جنسی بین دومرد، آیا احتمال آلوده شدن شخص فاعل نیز به
       ویروس اچ. آی. وی. و دیگر بیماری های مقاربتی وجود دارد؟

بله این احتمال وجود دارد ولی کمتر از فردی است که مفعول است. همواره باید به خاطر داشت که احتمال انتقال در مردان همجنسگرا رقم بالایی است.

جالب توجه این است که گاه در بین گروه هایی افراد در ایران نوعی نگاه خاص وجود دارد که تنها مردانی را که در رابطه جنسی مرد با مرد، مفعول هستند را همجنس گرا به شمار می آورند و مردانی را که در رابطه مرد با مرد فاعل هستند را به عنوان همجنس گرا نمی شناسند. بنابراین گمان می کنند که خطر تنها شخص مفعول را تهدید می کند. در حالی که از نظر علمی و هم در بیشتر فرهنگ ها، هر مرد و زنی– فاعل یا مفعول – را که به نوع همجنس گرایش دارد، همجنسگرا می شناسند.

      دکتر رامین زند:

Ramin Zand MD, MPH.
• Director of The International Institute of Health Studies (IIHS), 190 Lees Ave. Ottawa, Ontario K1S 5L5

• Prof. at

Canadian College of Holistic Health

Reference :emdadeaids

 

 

پرسش از پزشک تبیان

- سلام، دخترجوانی هستم که مبتلا به HIV هستم و خانواده ام هم خبر ندارند. به نظر من، مهم نیست که دنبال دلیل این بیماری بگردیم؛ مهم این است که این بیماری در من به وجود آمده. کابوس های فراوانی می بینم و استرس و اضطراب دارم؛ حتی غذا هم به زور می خورم یعنی اشتها ندارم . هیچ دارویی هم برای این بیماری مصرف نکرده ام . حدود 4سال از ابتلای من می گذرد و هنوز هیچ علائمی هم در من پیدا نشده است . مشکل من اضطراب همیشگی و کم خوابی و کم اشتهایی و نا امیدی است ...

با سلام،

مشکلاتی که مطرح کردی ناشی از افسردگی است. تمام مواردی که ذکر کردی در حیطه پزشکی و مربوط به تخصص روان پزشکی است. لازم است به یک متخصص روان پزشکی مراجعه کنی تا با انجام مصاحبه و تشخیص ، درمان لازم را برایت انجام دهد. مبتلا به ایدز بودن، آخر زندگی نیست و تو هم مثل بقیه بنده خدایی و او تو را هم مثل بقیه دوست دارد .هر کسی در این دنیا مشکلاتی دارد که با آن دست به گریبان است ، هیچ کس را بدون مشکل نمی یابی و این دنیا اساساً برای این است که انسان در مشکلات و سختی ها و ناکامی ها غرق شود و صبر خود را آزمایش کند.

آخر دنیا آنجاست که انسان خود را ببازد. وگرنه بسیاری از بیماران سرطانی را می شناسم که مقاوم و صبور و شاد زندگی می کنند و به جای اینکه به مرگ خود فکر کنند به این فکر می کنند که تا زنده اند خوب زندگی کنند.

بسیاری از بیماران مبتلا به ام اس را می شناسم که با وجودی که روز به روز در حال تحلیل رفتن هستند و می دانند که بدون اینکه عمرشان از بقیه کمتر باشد باید یک عمر با دست و پای فلج زندگی کنند ، شادند و از توانایی های محدود خود حداکثر استفاده را می کنند.

ام اس از ایدز بدتر است چون مبتلای به آن می داند که مرگی وجود ندارد که او را از شر بیماری نجات دهد .

همه ما روزی خواهیم مرد بعضی دیرتر و بعضی زودتر ،اما اینش مهم نیست، مهم این است که چگونه "زندگی" می کنیم.

 

- من یك هفته ی پیش به یك آرایشگاه مراجعه كردم. نمی دانم آرایشگر از تیغ نو استفاده كرد یا نه و البته محل استفاده ی تیغ بریده شد و خون آمد. فكر می كنم نكند كه آن تیغ آلوده به ویروس ایدز باشد. چند روزی است كه روی دست هایم جوش زده؛ نمی دانم به این مسئله مربوط می شود؟

 

لطفا بفرمائید كه علائم اولیه این بیماری چیست و اینكه اگر من بخواهم آزمایش ایدز بدهم به فاصله ی همین یك هفته جواب می دهد و فقط آزمایش خون كافیست یا اینكه تشریفات خاصی دارد؟

 

لطفا بفرمائید كه علائم اولیه این بیماری چیست و اینكه اگر من بخواهم آزمایش ایدز بدهم به فاصله ی همین یك هفته جواب می دهد و فقط آزمایش خون كافیست یا اینكه تشریفات خاصی دارد؟

نگرانی شما بی جهت است و جوش دست ها هیچ ربطی به این بیماری ندارد. انتقال این بیماری به وسیله تیغ آلوده درصد بسیار پایینی در حد هزارم دارد و زمانی اتفاق می افتد که تیغ آلوده به ویروس ایدز باشد و آلودگی آن محرز باشد و در فاصله کوتاهی از آلوده شدن با یک بیمار با بدن فرد دیگری تماس پیدا کرده باشد. این ویروس تنها در بدن فرد زنده قابل زندگی است و در هوای آزاد ازبین می رود. شما اگر اطمینان به ابتلای فردی که قبل از شما با تیغ تماس خونی داشته است به ایدز ندارید، نگران نباشید و نیاز به آزمایش هم ندارد؛ اگر چه آزمایش ساده ای دارد می توانید با مراجعه به هر پزشکی درخواست کنید.

 

- بیماری هایی ممکن است از طریق استخرهای عمومی منتقل شود؟ آیا ایدز هم ممکن است منتقل شود؟

بیماری هایی که از این طریق منتقل می شوند شامل بیماری های پوستی مثل قارچ های سر می باشد که در صورتی که اتفاق بیفتد با درمان های رایج برطرف می شود و هیچ نوع بیماری لاعلاجی به این شکل قابل انتقال نیست. ایدز و مانند آن از طرق خاص مثل انتقال خون و جنسی منتقل می شود. لذا بدون هیچ گونه نگرانی، از استخر های حتی الامکان کم مراجعه تر استفاده کنید و پس از شنا حتماً از دوش و شامپو استفاده کنید.

 

- یا ایدز از طریق مسواک منتقل می شود؟ (اگر لثه خونی شود)

ایدز ممکن است از طریق زخم ها (خونی ) یا مخاطات انتهای روده یا مهبل منتقل شود.

اگر کسی مسواک آلوده ای را از بیمار مبتلا استفاده کند و حین استفاده موجب خونریزی از آن شود این امکان وجود دارد و در غیر این صورت خیر.

 

- لطفا بفرمایید کلمه NO REACTIVE در پاسخ آزمایش ایدز به چه معناست و آیا نیاز به تکرار آزمایش هست؟ آیا به جوابی که آزمایشگاه های معمولی و نه چندان پیشرفته در مورد این آزمایش می دهند می توان اطمینان کرد؟

این به معنی جواب منفی و سالم بودن فرد است.

بهتر است این آزمایشات مهم را در آزمایشگاه های معتبر مثل سازمان انتقال خون ایران انجام داد.

 

- افراد مبتلا به ایدز چگونه می توانند از خدمات رایگان بیمارستان استفاده كنند؟

این اشخاص می توانند به انجمن امور بیماری های خاص مراجعه کنند و حتماً لازم است تحت پوشش یکی ار بیمه ها قرار گیرند .

 

- می خواستم در مورد تیغ های اصلاح که در بازار به صورت بسته ای (3 بسته 5 تایی 1000 تومان) و با مارک DORCO و محصول کره عرضه می شوند سوال کنم. آیا این تیغ ها مشکلی برای سلامتی به وجود نمی آورند؟ (بیماری هایی از قبیل ایدز یا هپاتیت) و کاملا بهداشتی هستند؟

به طور كلی ویروس بیماری هایی مثل ایدز و هپاتیت كه از راه خونی منتقل می شوند ظرف مدت كوتاهی (48ساعت) در محیط بیرون از بین می روند و به نظر نمی رسد در محصولات تجاری یافت شوند . اما به هر حال ممكن است آلودگی های دیگری وجود داشته باشد و تأییدیه بهداشت را نیاز دارد. می توانید جهت اطمینان قبل از استفاده با محلول بتادین ضد عفونی كنید.

 

- آیا ایدز از طریق تماس زخم با ادرار و مدفوع و بزاق یا ترشحات بینی فرد مبتلا منتقل می شود؟

اگر چه ویروس ایدز به مقدار بسیار كم در ترشحاتی مثل بزاق ، عرق ، اشك و... دیده شده، بر اساس مطالعات انجام شده تاكنون موردی از انتقال با تماس با این ترشحات گزارش نشده است.

 

- آیا ویروس اچ آی وی از طریق تركیدن جوش با شانه ی سلمانی وارد بدن ما می شود؟

در صورتی كه در بیماری كه مبتلا به ایدز است شانه با خونریزی ناشی از پاره شدن جوش آلوده شود و بلافاصله در تماس با بخشی از سر فرد دیگری كه دچار زخم است تماس پیدا كند ، چنین احتمالی را می توان داد. بنابراین، این احتمال بسیار پایین است.

بر اساس یك قاعده كلی، تماس خونی بین بیمار و گیرنده باید پیدا شود تا انتقال ایدز صورت پذیرد.

 

-آزمایش تست ایدز چگونه است؟

آزمایش مربوطه یك نمونه برداری ساده خونی است كه وجود بیماری را چند ماه پس از ورود ویروس به بدن نشان خواهد داد.

 

- به جز آزمایش، از چه راه دیگری می توان از سالم بودن خود در رابطه با ایدز مطمئن شد؟اگر راهی نیست در صورت مثبت بودن جواب ازمایش، چه برخوردی با شخص می شود؟

خیر هیچ راهی بجز آزمایش وجود ندارد .برخورد خاصی هم نمی شود و بیمار به مراكز مربوطه ارجاع می شود.

 

- چگونه می توان مطمئن شد كه دندانپزشكی كه به او مراجعه می كنیم رعایت دستورات برای جلوگیری از ایدز را انجام می دهد؟ (اگر در این مورد ماده ای را می شناسید كه باید با آن لوازم خود را ضد عفونی كنند ذكر كنید)

در مورد انتقال ایدز ، این ویروس در محیط بیرون خیلی زنده نمی ماند و با ضدعفونی كننده های معمولی مثل الكل و بتادین می توان آنرا از بین برد، بنابراین در صورتی که اقدامات معمول بهداشتی و ضدعفونی توسط دندانپزشك رعایت شود ریسك چنین انتقالی به صفر می رسد.

 

- لطفا در مورد راههای انتقال ایدز و همچنین آخرین اخبار درباره این بیماری توضیح دهید.

ایدز عبارت‌ است‌ از به‌ وجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌ (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ كاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونت‌ها و توانایی‌ سركوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ویروس‌ ایدز سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در خون‌ (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها (مغز استخوان‌، طحال‌، كبد و گره‌های‌ لنفاوی‌) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید پادتن‌ برای‌ مقابله‌ با بیماری‌ها و سرطان‌ها نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ كه‌ ایدز یك‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ كه‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود.

 

علایم‌ شایع‌

عفونت‌ اولیه‌ با ویروس‌ ایدز ممكن‌ است‌ هیچ‌ علامتی‌ ایجاد نكند.

خستگی‌، كاهش‌ وزن‌ بدون‌ توجیه‌، تعریق‌ شبانه‌

عفونت‌های‌ مكرر تنفسی‌ و پوستی‌

تب‌

تورم‌ گره‌های‌ لنفاوی‌ در تمام‌ بدن‌

زخم‌ در دهان‌

تغییرات‌ ناحیه‌ تناسلی‌؛ بزرگ‌ شدن‌ طحال‌

اسهال‌

 

علل‌ عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ـ

نوعی‌ رترو ویروس‌ ـ كه‌ به‌ سلول‌های‌ دستگاه‌ ایمنی‌ حمله‌ كرده‌، آنها را نابود می‌سازد و باعث‌ كاهش‌ مقاومت‌ بدن‌ به‌ عفونت‌ها و بعضی‌ از سرطان‌ها می‌شود.

 

عوامل تشدید كننده بیماری

تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌:

ویروس ایدز در منی و ترشحات جنسی بیماران وجود دارد و هر گونه ارتباط از این طریق از راه مهبل ، مقعد یا دهانی امكان انتقال این ویروس را دارد.البته انتقال از راه مهبل یا مقعد بیشتر و شایع تر است اما به صورت ثابت نشده ارتباط دهان به دهان و هر نوع ارتباط مخاطی را نیز عامل انتقال می دانند.

 

استفاده‌ از سوزن‌های‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ موادمخدر

تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌ (در حال‌ حاضر به‌ ندرت‌ رخ‌ می‌دهد).

مواجهه‌ كاركنان‌ بیمارستان‌ها و تكنسین‌های‌ آزمایشگاهی‌ با خون‌، مدفوع‌، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز. بیشترین‌ خطر مربوط‌ به‌ فرو رفتن‌ اتفاقی‌ سوزن‌آلوده‌ در دست‌ است‌.

توجه‌ دا